Janet Kuiper

Janet Kuiper is onderneemster in human resources sinds 1997. Daarnaast is zij een bekwaam schilderes van expressieve kunstwerken die vaak de vrouw tot onderwerp hebben. Ze paart zakelijk inzicht aan levenservaring. Ze is in staat om de ernst van het gesprek af te wisselen met onverwachte humor. Een vrouw die niet alleen strategisch kan opereren, maar ook gevoel heeft voor wat organisaties en hun leiders beweegt. Niets zakelijks en menselijks is haar vreemd. Zakelijk vanwege haar bewezen zakelijke trackrecord, menselijk omdat het leven niet altijd even vriendelijk voor haar was. Haar levensgeschiedenis is op z’n zachtst gezegd veelzijdig, interessant en zelfs een tikje avontuurlijk.

pic02

Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven startte ze in 1997 Alter Ego in Groningen. Deze onderneming richtte zich in een toen overspannen arbeidsmarkt op herintredende vrouwen. In die tijd was er een enorme vraag naar parttimers. De Aziatische beurzen verkeerden op een dieptepunt, maar Nederland stond er florissant voor. Voor het zesde opeenvolgende jaar had de Amsterdamse effectenbeurs beter gepresteerd dan het wereldgemiddelde. Het rendement op Nederlandse aandelen over 1997 bedroeg 45% (CBS-herbeleggingsindex), terwijl de MSCI-wereldherbeleggingsindex met 36% was gestegen. Particulieren schreven voor een recordbedrag van omgerekend 50 miljard euro aan hypotheken in. De gemiddelde hypotheekrente bedroeg 5,8%, het laagste niveau sinds 1965. Kortom: bedrijven vroegen vrouwelijk personeel en vrouwen wilden graag werken om zich verder te ontwikkelen. De herintredende vrouwen vormden een gat in de markt en Janet Kuiper zag dat. Alter Ego ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een onderneming met rond de 80 man personeel. Kuiper werd onder andere genomineerd voor Zakenvrouw van Noord-Nederland.

In de loop der jaren na de bankencrisis van 2008 veranderde de arbeidsmarkt enorm. Disruptie, internet, de deeleconomie en slechte marktomstandigheden deden de personeelsmarkt geen goed. Niettemin bleef Alter Ego uiterst bevredigend presteren. In 2014 kwam Janet Kuiper tot de conclusie dat de traditionele concepten in uitzenden en detachering in de toekomst niet meer zouden werken. Ze stootte haar belangen af naar een collega-uitzendorganisatie en besloot tot een sabbatical van één jaar. Uiteindelijk werden dat er twee. In die tijd ontwikkelde ze twee nieuwe concepten die uitgaan van de (oer)kracht van vrouwen. Het concept van leading women werd ‘Trenzar’. Met Alter Ego richt zij zich op young female executives. Zie hiervoor de betreffende site: www.alterego.nl. Deze concepten zijn – zij het onbedoeld - het praktische antwoord op de inspanningen van minister Jet Bussenmaker om tot een hoger percentage topvrouwen in organisaties te komen. Kuiper had haar plannen al klaar, ver voor de welbekende topvrouwen-website werd gelanceerd.

Tijdens haar tweejarige sabbatical trok Janet solo in een camper door Afrika: Botswana, Namibië, Zambia, Tanzania en Zimbabwe. Daar kwam ze in contact met fantastische vrouwen. Vrouwen die onder de moeilijkste economische en sociale omstandigheden overweldigend presteren. Die optimaal gebruikmaken van de fundamentele krachten en instincten die vrouwen eigen zijn. Volgens Kuiper gaat het om eigenschappen die ook de moderne Westerse vrouw bezit, maar die vaak niet worden aangewend als het om een carrière gaat. Met hun bijzondere gaven en eigenschappen kunnen vrouwen het verschil maken aan de top. En ook het verschil maken voor zichzelf. Zo brengt zij de ambities van organisaties en die van vrouwen bij elkaar. Inmiddels zijn de activiteiten van Kuiper verplaatst naar het midden van het land, in Arnhem.

Een deel van de winst van Trenzar en Alter Ego BV investeert Janet Kuiper in opleiding van jonge vrouwen in Afrika.

202